Bejeweled 2 Deluxe 3.0

Bejeweled 2 Deluxe 3.0

PopCap Games – Shareware
ra khỏi 29 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Phù hợp với đá quý lấp lánh 3 tại một thời gian để làm cho họ vào các vòi sen của màu sắc và điểm. Phù hợp với 4 hoặc nhiều hơn để tạo ra xa quyền đá quý mà tăng điểm số của bạn và tâm trạng của bạn với rực rỡ núi Cascade và combo

Tổng quan

Bejeweled 2 Deluxe là một Shareware phần mềm trong danh mục Trò chơi & Giải trí được phát triển bởi PopCap Games.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 346 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Bejeweled 2 Deluxe là 3.0, phát hành vào ngày 26/07/2011. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007.

Bejeweled 2 Deluxe đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Bejeweled 2 Deluxe đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Bejeweled 2 Deluxe!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 346 UpdateStar có Bejeweled 2 Deluxe cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
PopCap Games
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản